Skip to content

Rotbehandling

Ibland måste en tand rotfyllas.

Konventionell teknik att rotbehandla tänder tar lång tid och resultaten är osäkra, cirka 50 procent får infektioner igen efter några år.

Vi använder N-2 konceptet som ger mycket säkra och långsiktiga resultat.

Se www.rotfyllning.nu för mer info.