Skip to content

Hos oss

Hos-oss_ny_550

Slå dig ner i vårt fina väntrum med plats för både barn och vuxna så tar vi strax hand om dig.

Kliniken har fyra moderna och fullt utrustade behandlingsrum.

I vår sterilavdelning rengörs alla instrument med diskdesinfektor och autoclav enligt gängse regelverk. Vi har mycket strikta hygienrutiner.